منتخب
بلاگ های جدید
رضاجماران آنلاین هست.
عشق چه کردی که بهم ریختم...
4 اردیبهشت, 1393 |
کاش میشد یک جایی مثلا وسط شهر در آغوش می گرفتمت ... زار میزدم و میگفتم نرو !کاش میشد قبلا رفتنت ، یک بار دست هایت را می گرفتم ... کاش ... اصلاً نمی دیدمت . کوچه ی علی چپ ک...
رضاجماران آنلاین هست.
یادم تو را فراموش؟
4 اردیبهشت, 1393 |
وقتی چند ماه قید ِ خیلی چیزها را زده ای که کسی را فراموش کنی ، وقتی تمام سعیت را کرده ای که کمتر ببینیش ، که کمتر با او هم کلام شوی ، که کمتر دقیق شوی در صدایش ... وقتی ف...
مدیر سایت برترین کتاب
دانلود رایگان سوالات آزمون و مصاحبه و گزین
4 اردیبهشت, 1393 |
دانلود رایگان سوالات استخدامی مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات دانلود رایگان سوالات استخدامی عمومی آزمون استخدامی ادارات دولتی دانلود رایگان سوالات استخدامی شرکت...