منتخب
بلاگ های جدید
فردین آنلاین هست.
خارجیها
31 فروردین, 1393 |
من موندم این خارجیها با اینهمه بحران های اقتصادی و فرهنگی و از بین رفتن انسانیت وفروپاشی بنیان خانواده ها و فسادهای عظیم مالی و از بین رفتن آزادی های اجتماعی هیچکدومشون ب...
فردین آنلاین هست.
رفتم نشستم کنارش گفتم
31 فروردین, 1393 |
رفتم نشستم کنارش گفتم : برای چی نمیری گُلات رو بفروشی ؟گفت : بفروشم که چی ؟تا ديروز می فروختم که با پولش آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد.با گریه گفت : تو می خواس...
فردین آنلاین هست.
جوک
31 فروردین, 1393 |
یک ﺭﻭﺯ غضنفر ﻣﯿﺮﻩ یه شهر دور . دوتا از اهالی اون شهر ﻣﯿﮕﻦﺑﯿﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﺵ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ !! ﻣﯿﺮﻥ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﯿﺎﯼ ﺷﺮﻃﺒﻨﺪﯼ؟ غضنفرﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﻮﻣﺎ دو ﺗﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﭼﻘﺪر ﭘﻮﻝ ﺩﺍ...