منتخب
بلاگ های جدید
فردین آنلاین هست.
رفتم نشستم کنارش گفتم
31 فروردین, 1393 |
رفتم نشستم کنارش گفتم : برای چی نمیری گُلات رو بفروشی ؟گفت : بفروشم که چی ؟تا ديروز می فروختم که با پولش آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد.با گریه گفت : تو می خواس...
فردین آنلاین هست.
جوک
31 فروردین, 1393 |
یک ﺭﻭﺯ غضنفر ﻣﯿﺮﻩ یه شهر دور . دوتا از اهالی اون شهر ﻣﯿﮕﻦﺑﯿﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﺵ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ !! ﻣﯿﺮﻥ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﯿﺎﯼ ﺷﺮﻃﺒﻨﺪﯼ؟ غضنفرﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﻮﻣﺎ دو ﺗﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﭼﻘﺪر ﭘﻮﻝ ﺩﺍ...
فردین آنلاین هست.
دیشب خواب پریشونی دیده بودم.
31 فروردین, 1393 |
داشتم دنبال کتاب تعبیر خواب می‌گشتم که مامان صدا زد امیر جان مامان بپر سه تا سنگک بگیر. اصلا حوصله نداشتم گفتم من که پریروز نون گرفتم. مامان گفت خوب دیروز مهمون داشتیم زو...