منتخب
بلاگ های جدید
فردین
گاهی آدم باید سکوت کنه
4 اردیبهشت, 1393 |
در مقابل خیلی چیزا ...شاید فکر کنن نمی فهمی اما مهم نیستمهم خودتی!نباید شکستنت و ببینن...وقتی میدونی کافیه حرف بزنی و بغضت و بشکنی باید سکوت کنیبذار بگن صبوری یا طاقتت کم...
رضاجماران
عشق چه کردی که بهم ریختم...
4 اردیبهشت, 1393 |
کاش میشد یک جایی مثلا وسط شهر در آغوش می گرفتمت ... زار میزدم و میگفتم نرو !کاش میشد قبلا رفتنت ، یک بار دست هایت را می گرفتم ... کاش ... اصلاً نمی دیدمت . کوچه ی علی چپ ک...
رضاجماران
یادم تو را فراموش؟
4 اردیبهشت, 1393 |
وقتی چند ماه قید ِ خیلی چیزها را زده ای که کسی را فراموش کنی ، وقتی تمام سعیت را کرده ای که کمتر ببینیش ، که کمتر با او هم کلام شوی ، که کمتر دقیق شوی در صدایش ... وقتی ف...