منتخب
بلاگ های جدید
رضاجماران آنلاین هست.
اعترافات یک مجرد
5 اردیبهشت, 1393 |
چند سال پیش یک روز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه می خوردم. ناگهان پدر، مادر و آبجی سرم هوار شدند و فریاد زدند که: « ای عزب! بدبخت! بی عرضه! بی...
فردین آنلاین هست.
مرغ دل یک بام دارد دو هوا
5 اردیبهشت, 1393 |
مرغ دل یک بام دارد دو هواگه مدینه می رود گه نینوااین اسیر بند قاف و شین و عینگاه می گوید حسن گاهی حسینمیپرد گاهی به گلزار بقیعمی نشیند پشت دیوار بقیعمی نهد سر بر سر زانوی...
فردین آنلاین هست.
وگل وصل بچینی
5 اردیبهشت, 1393 |
نه سلامم نه علیکم نه سپیدم نه سیاهمنه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوانیو نه آنگونه که گفتند و شنیدی نه سمائم نه زمینمنه به زنجیر کسی بسته ام و برده دینم نه سرابمنه بر...