منتخب
بلاگ های جدید
jackson آنلاین هست.
سايت من فروش ويژه
29 فروردین, 1393 |
http://molfix.shopingfa.com/
لیلا بهبودی فام آنلاین هست.
Life
29 فروردین, 1393 |
زنـدگــی انـگــارتـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـماو بــا بـی صـبـری ِ تـمــامهـول میزنــدبـــرای ضـربــه بـعــد .... !کـمـی خـس...
ستاره
بنویس
29 فروردین, 1393 |
چیزی بنویس ...ستاره آریایی :ﻗﻠﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ، ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺸﻖ، ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺖ ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ، ﮔﻞ ﺭﺯ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﻭﺻﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻤﻨﺎ...