منتخب
بلاگ های جدید
fatemeh آنلاین هست.
زندگی طعم ارامش
5 اردیبهشت, 1393 |
خوشبخت باشید ... همان کسی باشید که میخواهید اگر دیگران انرا دوست ندارند بگذارید نداشته باشن یادتان باشد ... خوشبختی یک انتخاب است زندگی راضی نگ...
رضاجماران آنلاین هست.
اعترافات یک مجرد
5 اردیبهشت, 1393 |
چند سال پیش یک روز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه می خوردم. ناگهان پدر، مادر و آبجی سرم هوار شدند و فریاد زدند که: « ای عزب! بدبخت! بی عرضه! بی...
فردین آنلاین هست.
مرغ دل یک بام دارد دو هوا
5 اردیبهشت, 1393 |
مرغ دل یک بام دارد دو هواگه مدینه می رود گه نینوااین اسیر بند قاف و شین و عینگاه می گوید حسن گاهی حسینمیپرد گاهی به گلزار بقیعمی نشیند پشت دیوار بقیعمی نهد سر بر سر زانوی...